Pan Wojciech Tomasik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o kierunku Zarządzanie i Marketing (1993-1998). Doświadczenie menadżerskie zdobył zarówno poprzez pracę zawodową w bankowości detalicznej, jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, bankowości i marketingu usług finansowych.
 
Doświadczenie zawodowe:

  • 06.2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej a następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Securities S.A. (07.2022 r.)
  • 09.2020 – obecnie    Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 09.2020 Członek Rady, od 10.2020, Przewodniczący Rady)
  • 11.2018 – obecnie     Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
  • 2016 – 2018     Getin Noble Bank S.A., Dyrektor Zarządzający Obszarem Sieci Sprzedaży
  • 2002 – 2015     Bank Millennium S.A., Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej
  • 1999 – 2002   Powszechne Towarzystwo Emerytalne Big Banku Gdańskiego SA/ EUROBIG SERVICES SP Z O.O., Kierownik ds. Bankowej Sieci Sprzedaży i Inspektorów ds. Obsługi Klienta / Dyrektor Regionalny / Koordynator Sprzedaży w kanale Bancassurance
  • 1997 – 1998   KORONA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Dystrybucji / Menedżer ds. Sprzedaży
  • 1995 – 1997   CAiB Financial Advisers – Agent Transferowy, Trener / Pracownik Działu Cashprocessing / Pracownik Działu Przetwarzania Transakcji.
     

Pan Wojciech Tomasik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Zarządza i nadzoruje pracami Pionu Produktu i Sieci Sprzedaży.