Tomasz Misiak.png [12.58 KB]Pan Tomasz Misiak jest absolwentem (1998-1993) Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologiczny o kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2008 ukończył studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania. Doświadczenie menadżerskie zdobył zarówno poprzez pracę zawodową w bankowości detalicznej, jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, ekonomii i księgowości, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Doświadczenie:

  • 06.08.2012 – 31.03.2018 Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej Bank Millennium S.A.
  • 01.09.2008 – 02.07.2012 Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska S.A. (06.2012 - 07.2012 Doradca Prezesa)
  • 06.2008 – 09.2008 Dyrektor Banku – Dyrektor Wykonawczy ds. bankowości detalicznej Nordea Bank Polska S.A.
  • 02.2007 –05.2008 Dyrektor Banku – Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju sieci Nordea Bank Polska S.A.
  • 07.2003 – 01.2007 Dyrektor Regionalny Nordea Bank Polska S.A.
  • 04.2003 –06.2003  Dyrektor Oddziału Nordea Bank Polska S.A.
  • 03.1993 – 04.2003 PetroBank S.A. (LG Petro Bank S.A.), od 1996 z-ca Dyrektor oddziału w Łodzi