Pan Tadeusz Hołyński uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) oraz ukończył Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tadeusz Hołyński posiada ponad 25- letnie doświadczenie menedżerskie w polskich i zagranicznych organizacjach na rynku usług finansowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, kontrolingu, analizy i oceny ryzyka, planowania i budżetowania, funkcjonowania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, specyfiki pracy w strukturach korporacyjnych i holdingowych, efektywnym budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedażowymi i tworzeniu innowacyjnych produktów finansowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 - obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 2020 roku, wcześniej Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
  • w Getin Noble Bank S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka (2019) i Członka Komitetu Audytu (2020)
 • 2017 - obecnie OMT Plus Sp. z o.o. we Wrocławiu – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2017 Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA Życie” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu
 • 2012 - 2017 Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu
 • 1998 - 2017 Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Departamentu, Dyrektor Pionu, Doradca Zarządu, Prokurent Spółki, w tym czasie w latach 2003-2006 TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu, jako Dyrektor Sprzedaży
 • 1996 - 1998 EFL Service S.A. we Wrocławiu– Główny Specjalista ds. sprzedaży ratalnej
 • 1995 - 1996 ARS S.A. Agencja Ratalnej Sprzedaży we Wrocławiu – Doradca Zarządu
 • 1995 - 1999 PHU NOTA Tadeusz Hołyński w Oławie – właściciel – biuro rachunkowe, doradztwo gospodarcze
 • 1994 - 1995 Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Usług Detalicznych
 • 1990 - 1994 Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu. Dyrektor Departamentu Operacyjno-Skarbcowego
 • 1989 - 1990 Studencka Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu – Główny Księgowy
 • 1988 - 1989 Promik S.A. Mikrokomputery i Oprogramowanie we Wrocławiu – Księgowy

Tadeusz Hołyński był prelegentem podczas wielu konferencjach dotyczących bancassurance, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego, kredytu hipotecznego.

W latach 2002-2010 był Członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie.

W latach 2003-2010 był ekspertem i doradcą Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w Warszawie.

W latach 2004-2005 był Członkiem Zarządu PRMIA (Professional Risk Managers’ International Associacion) Oddział we Wrocławiu. Pracował jako doradca i ekspert w komisjach PIU przy przygotowaniu i wdrożeniu Dobrych Praktyk w Zakresie Ubezpieczeń Finansowych i Bancassurance w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń finansowych, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego w gazetach branżowych, Zeszytach Hipotecznych wydawanych przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego i pracy zbiorowej „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych – modelowanie i zarządzanie” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Za wybitne osiągnięcia na rynku usług ubezpieczeniowych został wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń nagrodą „Za zasługi dla Ubezpieczeń”. W 2013r. Tadeusz Hołyński został wyróżniony nagrodą za wieloletnią współpracę i merytoryczny wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.  

Pan Tadeusz Hołyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Tadeusz Hołyński spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.