Pan Tadeusz Hołyński uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) oraz ukończył Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tadeusz Hołyński posiada ponad 25- letnie doświadczenie menedżerskie w polskich i zagranicznych organizacjach na rynku usług finansowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, kontrolingu, analizy i oceny ryzyka, planowania i budżetowania, funkcjonowania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, specyfiki pracy w strukturach korporacyjnych i holdingowych, efektywnym budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedażowymi i tworzeniu innowacyjnych produktów finansowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1988 - 1989 – Promik S.A. Mikrokomputery i Oprogramowanie we Wrocławiu – Księgowy;
 • 1989 - 1990 – Studencka Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu – Główny Księgowy;
 • 1990 - 1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu. Dyrektor Departamentu Operacyjno-Skarbcowego;
 • 1994 - 1995 – Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Usług Detalicznych;
 • 1995 - 1999 – PHU NOTA Tadeusz Hołyński w Oławie – właściciel – biuro rachunkowe, doradztwo gospodarcze;
 • 1995 - 1996 – ARS S.A. Agencja Ratalnej Sprzedaży we Wrocławiu – Doradca Zarządu;
 • 1996 - 1998 – EFL Service S.A. we Wrocławiu– Główny Specjalista ds. sprzedaży ratalnej;
 • 1998 - 2017 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Departamentu, Dyrektor Pionu, Doradca Zarządu, Prokurent Spółki, w tym czasie w latach 2003-2006 TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu, jako Dyrektor Sprzedaży;
 • 2012 - 2017 – Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu;
 • 2012 - 2017 – Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA Życie” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu;
 • 2017 - obecnie – OMT Plus Sp. z o.o. we Wrocławiu – Doradca Zarządu;
 • 2019 - obecnie – Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
 • 2020 - obecnie – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej  Getin Noble Banku S.A.
 • 2018 - obecnie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 2020 roku, wcześniej Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.

Tadeusz Hołyński był prelegentem podczas wielu konferencjach dotyczących bancassurance, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego, kredytu hipotecznego.

W latach 2002-2010 był Członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie.

W latach 2003-2010 był ekspertem i doradcą Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w Warszawie.

W latach 2004-2005 był Członkiem Zarządu PRMIA (Professional Risk Managers’ International Associacion) Oddział we Wrocławiu. Pracował jako doradca i ekspert w komisjach PIU przy przygotowaniu i wdrożeniu Dobrych Praktyk w Zakresie Ubezpieczeń Finansowych i Bancassurance w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń finansowych, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego w gazetach branżowych, Zeszytach Hipotecznych wydawanych przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego i pracy zbiorowej „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych – modelowanie i zarządzanie” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Za wybitne osiągnięcia na rynku usług ubezpieczeniowych został wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń nagrodą „Za zasługi dla Ubezpieczeń”. W 2013r. Tadeusz Hołyński został wyróżniony nagrodą za wieloletnią współpracę i merytoryczny wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.  

Pan Tadeusz Hołyński spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.