Piotr Liszcz

Pan Piotr Liszcz jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra. Ukończył także kurs z zakresu rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz kurs „Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie” odbyty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Całą swoją karierę zawodową rozwijał w sektorze bankowym i finansowym. Od 1995 roku zasiadał w zarządach różnych spółek akcyjnych i  spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Open Finance S.A.

Kariera zawodowa:

  • 02.09.1991 r. - 31.01.1992 r. inspektor (informatyk) PKO BP III/O Wrocław – tworzenie programów informatycznych pomocnych do analiz finansowych.
  • 03.02.1992 r. - 30.09.1994 r. Cuprum Bank S.A. O/Wrocław najpierw inspektor wydziału kredytowego (informatyk), następnie naczelnik wydziału rachunkowości i analiz ekonomicznych – tworzenie programów informatycznych usprawniających sporządzanie sprawozdawczości finansowej oddziału, nadzór i organizacji pracy wydziału rachunkowości.
  • 01.10.1994 r. - 30.11.1995 r. główny księgowy oddziału Polski Bank Inwestycyjny S.A. O/Wrocław – nadzór i organizacja pracy w zakresie depozytowej i rachunkowej działalności oddziału oraz stworzenie programów do wykupu wierzytelności od firm leasingowych, aptek i wspomagające sprawozdawczość finansową oddziału.
  • 01.12.1995 r. - 31.12.1999 r. MR Leasing Service S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy sieci zewnętrznej oraz pion ryzyka kredytowego.
  • 01.05.2003 r. - 30.04.2004 r. Carcade S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion ryzyka kredytowego.
  • 04.03.1997 r. - 31.03.2020 r. prezes Zarządu ASV Lider Sp. z o.o. (diler samochodów Mitsubishi i SsangYong) najpierw główny księgowy, a następnie dyrektor ds. finansowych – nadzór nad działem księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie sytuacji finansowej spółki. Obecnie prokurent samoistny spółki.
  • Od stycznia 2019 r. członek Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.
  • Od sierpnia 2019 r. członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audyty Open Finance S.A.