Pan Mariusz Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku ekonomika transportu morskiego. Następnie ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z bankowości międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie. Ukończył również szereg kursów i szkoleń, z których do najważniejszych należy zaliczyć: Senior Management Course, ABN Amro, Duin & Kruidberg, Sandpoort; Management in International Banking, CEDEP; 1st ING International Business Course; Capital Markets & Investment Banking Course, ING Bank; Advanced Credit and Account Management Course, Grindlays Bank; Selling Skills Course, Grindlays Bank. Ponadto Pan Mariusz Grendowicz był członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaś obecnie jest przewodniczącym Rady Fundacji WWF Polska.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2022 – obecnie Globe Trade Centre S.A. Członek Rady Nadzorczej
 • 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
  • w Getin Noble Bank S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Personalnych i Nominacji, Członka Komitetu ds. Ryzyka i Członka Komitetu Audytu
 • 2017 – obecnie MCI Capital S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
 • 2017 – 2020 ATM S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
 • 2017 – 2021 Private Equity Managers S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
 • 2015 – 2021 Private Equity Managers S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
 • 2012 – 2021 Aviva Poland Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Ryzyka
 • 2012 – 2021 Arctic Paper S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetów Audytu i Ryzyka
 • 2000 – 2022 Globe Trade Centre S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
 • 2012 – 2017 Money Makers S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
 • 2013 – 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
 • 2008 – 2010 BRE Bank S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Banku
 • 2001 – 2006 Bank BPH S.A. Wiceprezes Zarządu
 • 2000 – 2001 ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Prezes Zarządu
 • 1997 – 2000 ABN AMRO Bank (Polska) SA Wiceprezes Zarządu
 • 1995 – 1997 ING Bank (Hungary) Rt. Zastępca Dyrektora Generalnego, Wiceprezes Zarządu
 • 1992 – 1995 ING Bank NV Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych
 • 1991 – 1992 Citibank N.A. Assistant Vice President, CEE Corporate Finance Department
 • 1991 ANZ Merchant Bank Ltd Manager, Emerging Markets Group
 • 1989 – 1991 Australia and New Zealand Banking Group Global Relationship Manager, Network Marketing
 • 1988 – 1989 Australia and New Zealand Banking Group Account Manager, International Syndications
 • 1987 – 1988 Australia and New Zealand Banking Group Assistant Account Manager, Trade Finance
 • 1987 Australia and New Zealand Banking Group Assistant Account Manager, Project and Export Finance
 • 1983 – 1987 Australia and New Zealand Banking Group (Grindlays Bank plc przed przejęciem przez ANZ)

 

Pan Mariusz Grendowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Mariusz Grendowicz spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie.2.3.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.