Pan Marek Kempny jest absolwentem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1990 r.) wydziału Teoria ekonomii. Ukończył studia w dyscyplinie finanse na SGH w Warszawie (2016 r.). Odbył szereg szkoleń specjalistycznych z dziedziny zarządzania, ryzyka i finansów.

Menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania i jednocześnie specjalista w zakresie zagadnień finansowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania ryzykiem, controllingu i skarbu.

Doświadczenie w zakresie tworzenia regulacji. Zdolności organizacyjne i doświadczenie w tworzeniu i przebudowywaniu instytucji finansowych, w tym w tworzeniu banku od podstaw.

Doświadczenie zawodowe:

 • Getin Noble Bank S.A.
  • 06.2022 – obecnie  I Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
  • 08.2021 – 05.2022 członek zarządu
 • Idea Money
  • luty 2021 – obecnie – członek Rady Nadzorczej
 • Marek Kempny Risk Consulting (działalność gospodarcza, NIP 6521169443)
  • marzec 2021
 • Idea Bank S.A.
  • sierpień 2019 – grudzień 2020: członek Zarządu odpowiedzialny za ryzyka kluczowe
 • BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Grupa Getin Noble (wcześniej Dexia Kommunalkredit)
  • 2013 – lipiec 2018 członek Zarządu, CEO
 • Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.
  • 2009 – 2013: członek Zarządu, CEO
  • 2005 – 2009: członek Zarządu (CRO&CFO)
 • ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny) - Grupa ING Bank Śląski
  • 2003 – 2005: Prezes Zarządu
  • 2001 - 2003: członek Zarządu ds. finansowych (CFO&COO)
 • Dom Maklerski ING Securities S.A.
  • 2000 – 2001 Wiceprezes Zarządu
 • Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.)
  • 1995 – 2000 Dyrektor Departamentu Skarbu,
  • 1991 – 1995 Dealer, kierownik działu FX, Naczelnik Wydziału Obrotu Pieniężnego (Chief Dealer)
  • 1991 – Inspektor kredytowy ds. kredytów podmiotów gospodarczych (oddział Banku)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • 1990 – 1991 Asystent w Zakładzie Teorii Funkcjonowania Gospodarki

 

Publikacje i działalność dydaktyczna:

 • Wstęp do rynków finansowych, E. Dziwok, M. Kempny, Wydawnictwo PROGRES Katowice 1998
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, praca zbior. pod red. P. Czapiewskiego i P. Niedziółki, (współautor M. Kempny), Diffin, Warszawa 2016
 • Analiza ryzyka inwestycji w obligacje przedsiębiorstw notowanych na Catalyst. Wyniki badań empirycznych, autor M. Kempny, ZN Kolegium Zarządzania i Finansów nr 145 2015 r.
 • An Analysis of the Effectiveness of Collateral of Corporate Bonds Listed on Catalyst - Results of Empirical Studies, M.Kempny, P. Cichulski, Finanse 1/2019, Wydawnictwo PAN
 • gościnne wykłady z zakresu bankowości: WNE Uniwersytet Warszawski, Akademia im. Leona Koźmińskiego, SGH w Warszawie,

 

Biegły sądowy w dziedzinie bankowości

Pan Marek Kempny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności

Zarządza i nadzoruje pracami Pionu Finansowego.