MARCIN-ROMANOWSKI_sml.jpg [6.09 KB]Pan Marcin Romanowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego. Ukończył liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania ryzykiem, zarówno w kraju, jak i za granicą. W trakcie swojej kariery zawodowej poznał najważniejsze obszary działania banku komercyjnego. Zatrudnienie w banku zaczął od stanowiska dealera walutowego. Przez kolejne lata uczestniczył we wdrożeniu pierwszego zintegrowanego systemu bankowego w Polsce oraz w tworzeniu najpierw podstaw a potem rozwijaniu struktury organizacyjnej, polityk i metod zarządzania ryzykiem w grupie BRE Banku SA (mBanku SA), zarówno w odniesieniu do obszaru bankowości inwestycyjnej, jak i bankowości korporacyjnej oraz detalicznej. Przez wiele lat odpowiadał za przygotowanie polityki kredytowej banku oraz jej skuteczne wdrażanie. Kompetencje menedżerskie uzupełniają doświadczenie z tworzenia, wdrażania i rozwijania narzędzi informatycznych wspierających controling finansowy (w tym systemy cen transferowych funduszy, analizy dochodowości na produkcie i kliencie, ABC etc.), zarządzanie ryzykiem (w tym zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności, wycena instrumentów finansowych, MIS kredytowy etc.), proces kredytowy.

 

Doświadczenia zawodowe:

 • 10.2017 – obecnej  członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.  

w grupie mBanku SA (BRE Banku SA):

 • 08.2012 – 09.2017 członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w mBanku Hipotecznym S.A.
 • 01.2009 – 04.2013 dyrektor Banku ds. operacji kredytowych BRE Bank S.A.
 • 12.1999 – 07.2000  dyrektor Banku ds. kontroli ryzyka / dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego
 • 09.1991 – 11.1999  wicedyrektor Departamentu Controllingu BRE Bank S.A. odpowiedzialny za kontrolę ryzyka / naczelnik wydziału w Departamencie Skarbu
 • 2010 – 2015   członek rady nadzorczej Domu Inwestycyjnego BRE Banku (mBanku SA)
 • 2010 – 2015   członek rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu spółek BRE Ubezpieczenia SA
 • 2010- 2017   członek rady nadzorczej BRELocum (mLocum) SA
 • 2012 – 2017   członek rady nadzorczej BDH S.A. Bankowy Dom Hipoteczny

poza grupą mBanku SA:

 • 12.2006 – 06.2008  wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • 06.2006 – 12.2006  wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem Kredobank, Lwów, jednocześnie doradca prezesa zarządu PKO BP S.A.
 • 09.2005 – 06.2006  Starszy Menedżer w obszarze zarządzanie ryzykiem w bankach i instytucjach finansowych Ernst & Young Audit sp. z o.o.
 • 12.1999 – 07.2000  dyrektor ds. rozwoju systemów zarządzania ryzykiem SAS Institute Polska Sp. z o.o.