Pan Maciej Stańczuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Obecna Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. W swojej karierze akademickiej ukończył także studia na międzynarodowych uczelniach: w latach 1985-1988 Uniwersytet w Gertndze (RFN), wydział Ekonomii; w latach 1988-1989 Uniwersytet w Mannheim (RFN), studia podyplomowe z międzynarodowych stosunków gospodarczych (lic.rer.pol); w latach 2006-2007 Advanced Management Programme, IESE  Barcelona; od 2004 roku  rozpoczął prace nad rozprawą doktorską na Uniwersytecie w Brunszwiku (RFN) n/t polskiego system finansowego. Od 1991 roku odbył liczne szkolenia w kraju i zagranicą na temat finansów, bankowości i energetyki. Pan Maciej Stańczuk jest autorem licznych  publikacji n/t systemu finansowego i ekonomii w polskich czasopismach (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik GP, Gazeta Bankowa). Posługuje się biegle językami angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Doświadczenie zawodowe:

 • 10.2020 – obecnie     Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
 • 04.2021 – obecnie    Członek Zarządu Rafako S.A.
 • 02.2020 – 04.2021    Członek Rady Nadzorczej Rafako S.A., od kwietnia do czerwca 2021 oddelegowany przez Radę Nadzorczą do zarządu spółki,
 • 12.2019 – obecnie     Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez Radę Nadzorczą PBG S.A. do Zarządu PBG S.A.
 • 09.2017 – 03.2021     Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu NTB SA., a także akcjonariusz NTB SA.
 • 04.2016     Prezes spółek Sapere i MS Consulting – własna działalność gospodarcza
 • 2013 – obecnie     Członek Rady Nadzorczej Ergis SA
 • 10.2015 – 12.2015     Członek Zarządu Sferia S.A
 • 2014  – 2015         Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – udana restrukturyzacja finansowa grupy i układ z wierzycielami
 • 2013 – 2011     Polskiego Banku Przedsiębiorczości – szczególne długoletnie doświadczenie regulacyjne we współpracy z KNF
 • 10.1993 WestLB w Düsseldorfie;
  • współpraca przy zakładaniu nowych oddziałów grupy w Europie Środkowo-Wschodniej; przygotowanie do pracy w filii w Warszawie poprzez pracę w Londynie, Paryżu, Madrycie i Nowym Jorku
  • 03.1995 Członek zarządu WestLB Bank Polska S.A.
  • 12.1997 General Manager WestLB Bank Polska, członek globalnego działu finansowania sektora energetyki, ropy i gazu
  • październik 2020 r. Prezes Zarządu WestLB Bank Polska
 • 09.1990 – 09.1993 Polski Bank Rozwoju SA w Warszawie
  • dyrektor d/s ekonomicznych, główny ekonomista
  • dyrektor d/s zarządzania ryzykiem kredytowym
  • członek zarządu banku, odpowiedzialny za ryzyko
 • 1989 – 1990     Banque Nationale de Paris, Paryż, Asystent w Dziale Międzynarodowym
 • 1988 – 1989     Technische Universität w Brunszwiku, asystent na wydziale Ekonomii

Działalność pozazawodowa:

 • 1991 r.  Doradca w Departamencie Analiz i Informacji w Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie
 • 1991 r. – 1997 r. Wykładowca (gościnnie) w Akademii Zarządzania w Berlinie
 • od 1991 r. Wystąpienia na licznych sympozjach i konferencjach n/t reform wschodnioeuropejskich w kraju i zagranicą
 • 1992 r. – 1995 r. Organizator, następnie członek Rady Nadzorczej Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie
 • 1996 r. – 1997 r.  Członek Rady Nadzorczej KFAP w Krakowie
 • 1998 r. – 1999 r.  Członek Rady Nadzorczej Mery Pnefal
 • 1999 r. – 2001 r., 2005r. - 2012r Członek Komisji Finansów Polskiego Związku Piłki Nożnej
 • 1998 r. – 2002 r. Członek Rady Nadzorczej V NFI Victoria
 • 2004 r. Wykładowca gościnny w Harvard Business School, Boston
 • 2009 r. – 2012 r. Członek Narodowego Programu Ograniczenia Emisji CO2
 • 2010 r. – 2016 r. Wiceprezydent Pracodawcy RP, główny ekonomista
 • 2010 r. -  2014 r. Członek Rady Nadzorczej Budimex SA
 • 2011 r. – 2014 r. Prezes Polsko-Saudyjskiej Rady Gospodarczej
 • 2011 r. – 2015 r.    Członek Panelu Ekspertów UEFA
 • 2013 r.     Członek Rady Nadzorczej Ergis SA
 • 2015 r.     Członek Rady Nadzorczej Plus Bank SA
 • 2012 r. – 2013 r.  i od 2016r. Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisowego
 • od 2016 r.  Doradca ekonomiczny Lewiatana
 • od 2016 r.  Członek Rady Nadzorczej PBG SA
 • od 2018  r. Członek Rady Fundacji CASE
 • od 2018 r. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 

Pan Maciej Stańczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Maciej Stańczuk spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie.2.3.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.