maciej-kleczkiewicz.png [72.55 KB]Pan Maciej Kleczkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Zarządzania, na kierunku Informatyka i Ekonometria. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, hurtownią danych i projektami. Swoją wiedzę pogłębiał poprzez liczne szkolenia zawodowe związane z zarządzaniem menadżerskim, a także uczęszczał na szkolenia specjalistyczne z dziedziny finansów i ryzyka.

 Doświadczenie zawodowe:

  • 05.2018 – 06.2021   Członek Rady Nadzorczej Home Broker S.A.
  • 02.2018 – 02.2021   Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
  • 09.2017 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
  • 07.2016 – 08.2017   Dyrektor Zarządzający Obszarem Planowania i Informacji Zarządczej Getin Noble Bank S.A.
  • 01.2011 – 03.2016   Dyrektor Departamentu Planowania i Informacji Zarządczej Bank Millennium S.A.
  • 06.2006 – 12.2010   Kluczowy Kierownik Bank Millennium S.A.  (w tym: Departamentu Analiz Kredytów Konsumenckich, Wydziału Informacji Zarządczej, Departamentu Analiz Kredytów Konsumenckich)
  • 04.2004 – 02.2006   Dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • 08.2002 – 03.2004   Kierownik Zespołu Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • 11.1999 – 07.2002   Specjalista ds. przetwarzania baz danych Citibank Poland S.A.
  • 07.1998 – 11.1999   Sawan Grupa Softbank S.A.

 

Pan Maciej Kleczkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Zarządza i nadzoruje prace Pionu Finansów.