Pan Karol Karolkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne „Mila College” – specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA. W 2017 r. ukończył Executive Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe:

 • 05.2011 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Bank S.A.)
 • 05.2012 – 08.2018   Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • 06.2014 – 03.2015   Członek Rady Getin Leasing S.A.
 • 03.2012 – 04.2012   Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • 01.2010 – 05.2012   Getin Noble Bank S.A. pełnione funkcje:
  • 01.2010 – 09.2010   Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki;
  • 10.2010 – 05.2012   Członek Zarządu
 • 10.2009 – 01.2010   Getin Bank S.A. pełnione funkcje:
  • 10.2009 – 12.2009   Doradca Zarządu ds. IT
  • 12.2009 – 01.2010   Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki    
 • 05.2009 – 01.2010   Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S.A.
 • 09.2008 – 09.2010   współpraca z Noble Securities S.A.
 • 11.2006 – 09.2010   Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 07.2005 – 04.2009   współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A.
 • 03.2004 – 10.2005   współpraca z Open Finance Spółka Akcyjna
 • 06.2000 – 02.2004   współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o.

 

Pan Karol Karolkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności

Zarządza i nadzoruje prace Pionu Operacji i IT.