jerzy-pruski.png [74.33 KB]Pan Jerzy Pruski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również ekspertem zewnętrznym Banku Światowego i  Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 

 • 2018 – 2020   Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Idea Bank S.A.
 • 2017 – 2018   Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.            
 • 2017 – 2019   Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.    
 • 2017 – 2018   Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.    
 • 2016 – 2017   obecnie Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów  Polskich
 • 2010 – 2015   doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego
 • 2012 – 2015   Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers
 • 2013 – 2016   członek Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członek Resolution Committee (European Banking Authority)
 • 2009 – 2016   Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • 2008 – 2009   Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
 • 1998 – 2004   Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • 2004 – 2008   Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee.
 • 1991 – 1997   pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu.