Pan Jacek Lisik jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył: 1986 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż. 1989 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż. Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Home Broker S.A. w likwidacji
 • 2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.
 • 2016 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w upadłości
 • 2015 – 2018 Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
 • 2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
  • w Getin Noble Bank S.A. pełni funkcję Członka Komitetu ds. Ryzyka i Członka Komitetu ds. Personalnych i Nominacji
 • 2004 – obecnie Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors)
 • 2003 – 2004 Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade SA (leasing), obecna nazwa Getin Leasing
 • 2000 – 2003 Prezes Zarządu Internet Service SA (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl)
 • 1997 – 1999 Prezes Zarządu MR Leasing Service SA
 • 1995 – 1997 Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service SA (leasing)
 • 1989 – 1995 Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe)

 

Pan Jacek Lisik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Komisja Nadzoru Finansowego – na podstawie art. 22aa ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - wydała zgodę na pełnienie dodatkowej funkcji w radzie nadzorczej, w związku z tym spełnione są wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe