artur-klimczak.png [78.68 KB]Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Doświadczenie zawodowe

 • 10.2019 – obecnie     Członek Rady Fundacji "SPRZYMIERZENI Z GROM"
 • 01.2017 – obecnie    Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
 • 09.2015 – obecnie    Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA
 • 07.2015 – 12.2016    Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
 • 10.2015 – 06.2021    Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA
 • 2012 – 2015    Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA
 • 2009 – 2012    Członek Zarządu Banku Millennium SA
 • 2005 – 2009    Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA
 • 2003 – 2005    Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA
 • 2000 – 2002    Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
 • 1990 – 2000    Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US

 

Pan Artur Klimczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Prezes Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz nadzoruje prace Pionu Prezesa.