Fitch 2019-10-15 perspektywa
Podmiotu (IDR) B- negatywna
Krótkoterminowy B  
Viability B-  
Rating wsparcia 5  
Długoterminowy rating w skali krajowej BB-(pol) negatywna
Krótkoterminowy rating w skali krajowej B(pol)  

 

 


 

 

Moody's Investor Service Ltd 2019-05-14 perspektywa
Długoterminowy Rating Depozytowy Caa1 pod obserwacją
Baseline Credit Assessment Ca  
Adjusted Baseline Credit Assessment Ca  
Długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (LT counterparty risk assessment) B2(CR)  

 

Szczegóły dotyczące metodologii Moody's Investor Service Ltd można znaleźć tutaj.

Szczegóły dotyczące metodologii Fitch Ratings można znaleźć tutaj.