Noble Foundation

 

logo_2.jpg [38.32 KB]

PROGRAM A STRATEGIA ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO BANKU

Program Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim, utworzony przez dr Leszka Czarneckiego i Getin Noble Bank wspólnie z przedstawicielami St. Antony’s College, został oficjalnie powołany 24 października 2012 r. Program ma stanowić odpowiedź na wyzwanie budowy silnej pozycji Polski w relacjach międzynarodowych - to pierwsze w historii, realizowane zagranicą, studia tej skali poświęcone Polsce współczesnej i przemianom po ’89 r.

Bank, w ramach realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, przeznaczył na rozwój Studiów donację inicjującą w wysokości 6 mln złotych. Przekazując tę kwotę Uniwersytetowi Oxfordzkiemu, zapowiedział także długofalowe zaangażowanie w projekt Klientów private bankingu oraz partnerów biznesowych – w tym celu powołana została fundacja St. Antony’s College Oxford Noble Foundation.

IDEA PROGRAMU – DLACZEGO TO WAŻNE DLA POLSKI

Powstanie Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim to przełomowe wydarzenie dla budowy pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dziś o pozycji międzynarodowej kraju – sukcesie gospodarczym czy politycznym – decyduje w dużym stopniu jego wizerunek. Polska, choć pod względem PKB plasuje się wysoko, w rankingach rozponawalności wypada wciąż nieproporcjonalnie nisko. Polskie Studia na Oksfordzie to odpowiedź na to wyzwanie. To przyszła kuźnia „ambasadorów współczesnej Polski” - miejsce, gdzie przyszli liderzy i decydenci z całego świata, specjaliści w dziedzinach ekonomii czy stosunków międzynarodowych, będą mogli zdobyć wiedzę na temat naszego kraju, a przede wszystkim – zbudować z nim relacje. Poznają Polskę jako dynamicznego lidera regionu - nie tylko od strony jej trudnej historii, jak działo się to dotychczas.

W tworzenie Studiów, obok Banku, zaangażowani są wybitni przedstawiciele międzynarodowego świata nauki oraz wielkie autorytety polskiego 20-lecia wolności: m.in.: Prof. Timothy Garton Ash, Prof. Norman Davies oraz Prof. Margaret MacMillan, Rektor St. Antony’s College, w którym utworzone zostaną Studia. Honorowy patronat nad Programem objęli Premier Tadeusz Mazowiecki, postać symboliczna dla sukcesu polskich przemian oraz Prof. Zbigniew Pełczyński, wybitny polski profesor Oxfordu, przez lata wspierający studiujących tam Polaków.

FINANSOWANIE PROJEKTU I FUNDACJA – PRYWATNY KAPITAŁ W SŁUŻBIE POLSKI

Dr Leszek Czarnecki, a także Getin Noble Bank, w ramach którego powołana została w tym celu specjalna Fundacja - St. Anthony’s College Oxford Noble Foundation, zdecydowali się na sfinansowanie wieloletniego Programu Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim. W ramach porozumienia pomiędzy Bankiem a St. Antony’s College, Fundacja przekazała Uniwersytetowi kwotę inicjującą wysokości ok. 6 mln złotych. To kwota, która zapewni możliwość rozwoju programu, powołanie jego dyrektora, organizowanie licznych wydarzeń naukowych, publikacje oraz – kluczową dla Programu – możliwość współpracy z licznymi ośrodkami w Oxfordzie i poza nim.

Kwota inicjująca to baza, na której zbudowane zostanie znacznie szersze finansowanie dla projektu – tak, by mógł rozwijać się jeszcze szybciej i na jeszcze większą skalę. Celem St. Antony’s College Oxford Noble Foundation jest umożliwienie zaangażowania wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo budowę Polskich Studiów na Oxfordzie. Dodatkowe środki będą pozyskiwane w oparciu o model crowdfundingu, polegający na zbieraniu prywatnego kapitału z przeznaczeniem na szczytne cele. W tym przypadku Bank liczy na grono swoich Klientów, a także partnerów biznesowych, których chce zarazić ideą budowania wizerunku Polski za granicą.

Program wpisuje się w szeroko rozumianą filozofię zaangażowania społecznego Banku, a także w ideę marki Noble Bank, którą oddaje hasło „Bank na pokolenia”.

CZYM BĘDZIE PROGRAM STUDIÓW O WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Program Studiów o Współczesnej Polsce ma stać się najważniejszym na świecie ośrodkiem naukowym i źródłem informacji nt. współczesnej Polski i jej rozwoju. To coś znacznie więcej niż „kierunek” czy seria wykładów, adresowanych do zamkniętej grupy studentów – to ośrodek badawczy o profilu zbliżonym do think tanku. Jego największą siłą będzie oddziaływanie znacznie wykraczające poza mury jednego College’u – Program ma docelowo wpłynąć na sposób nauczania, myślenia i mówienia o Polsce w całym Oxfordzie, na innych uczelniach, a docelowo środowiskach intelektualnych i politycznych na całym świecie.

  • Pierwsze w historii kompleksowe studia tej skali o współczesnej Polsce prowadzone poza jej granicami – Program ma stać się najważniejszym na świecie ośrodkiem naukowym specjalizującym się w tematyce polskiej.
  • Studia o współczesnej Polsce – Program Studiów skoncentruje się na Polsce współczesnej – a więc przemianach lat ’80, sukcesie i założeniach transformacji po ’89 r., a także dzisiejszym systemie gospodarczym, społecznym i politycznym. Po raz pierwszy, Polska będzie pokazana głównie przez pryzmat sukcesu ponad 20 lat wolności, jako silny lider regionu, ważny partner gospodarczy i polityczny – nie tylko od strony swojej wcześniejszej, trudnej historii.
  • Studia interdyscyplinarne, nie polonistyka - Program będzie bazował na naukach społecznych i humanistycznych obejmujących aspekt polityczny, ekonomiczny, socjologiczny, historyczny, kulturowy oraz analizę powiązań regionalnych. Na etapie tworzenia koncepcji Program był konsultowany m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza.

Fundacja Leszka Czarneckiego

logo_lch_250x125.gif [5.98 KB]

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich zainaugurowała swoją działalność w 2007 roku we Wrocławiu. Fundacja jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Pracownicy Getin Noble Banku wspierają działania Fundacji Leszka Czarneckiego angażując się w promowanie niesionej przez nią pomocy.


Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich to:

  • Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
  • Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
  • Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz próba umożliwienia im powrotu do środowiska.
  • Fundacja przekazała już na pomoc swoim podopiecznym 5 milionów złotych.

Więcej informacji o działaniach fundacji znajdziecie Państwo tutaj : http://www.fundacjajlc.pl/