Fundacja Leszka Czarneckiego

logo_lch_250x125.gif [5.98 KB]

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich zainaugurowała swoją działalność w 2007 roku we Wrocławiu. Fundacja jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Pracownicy Getin Noble Banku wspierają działania Fundacji Leszka Czarneckiego angażując się w promowanie niesionej przez nią pomocy.


Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich to:

  • Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
  • Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
  • Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz próba umożliwienia im powrotu do środowiska.
  • Fundacja przekazała już na pomoc swoim podopiecznym 5 milionów złotych.

Więcej informacji o działaniach fundacji znajdziecie Państwo tutaj : http://www.fundacjajlc.pl/