Wyniki Grupy Getin Noble Bank po III kwartale 2017 roku.

16.11.2017

Kolejny sukces w rankingu Newsweeka to potwierdzenie zmian jakie zachodzą w naszej organizacji. To dowód, iż cel jakim jest budowa banku relacyjnego jest coraz bliżej nas. To również wyraźny sygnał dla rynku, że Getin Noble Bank ma coraz silniejsze fundamenty - powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. Obecnie skupiamy się na dalszej  poprawie wyniku prowizyjnego z działalności podstawowej oraz utrzymaniu wyniku odsetkowego, mimo spadku salda kredytowego. Naszym nadrzędnym celem jest realizacja wszystkich założeń Planu trwałej poprawy rentowności zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Nadzór – dodał.

W III kwartale Grupa Getin Noble Banku odnotowała wynik netto na poziomie -75,1 mln złotych. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, determinowany był on głównie przez odpisy na aktywa kredytowe sprzed 2010 roku. Realizowane wyniki pozostają zgodne z założeniami zaktualizowanego Planu trwałej poprawy rentowności. Poziom współczynników kapitałowych Banku kształtuje się powyżej wymagań regulacyjnych. Na koniec września br. wynosiły one 16,1% (CAR) i 12,4% (Tier1). Na koniec raportowanego okresu wskaźnik C/I Banku wyniósł 53,7% i był lepszy niż  średnia dla całego sektora.

Od początku roku Bank odnotowuje systematyczny wzrost wyniku prowizyjnego na działalności podstawowej. W III kwartale osiągnął on poziom 40,4 mln złotych i był o 13,3% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału (w oparciu o porównywalne dane po uwzględnieniu efektu utraty kontroli nad Noble Funds TFI). Wynik odsetkowy utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł 325,7 mln złotych. Bank systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec września br. ich udział w depozytach ogółem osiągnął 23,2%, co oznacza wzrost o ponad 2 p.p. w zaledwie trzy miesiące.  Dzięki realizowanym działaniom, od początku roku, koszt depozytów zmalał o 18 pb.

Na koniec kwartału saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 43,8 mld złotych (-1,9% kw/kw), a saldo depozytów 50,1 mld złotych (-2,7% kw/kw). Jest to zgodne z realizowaną obecnie strategią delewarowania skali działalności. Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową na poziomie 87,5%. Odpisy na ryzyko kredytowe w III kwartale wyniosły 225,2 mln złotych.

Getin Noble Bank ponownie znalazł się w gronie liderów jakości obsługi i został wyróżniony w prestiżowym rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Bank okazał się być bezkonkurencyjny w kategorii „Banki w Internecie” i znalazł się na podium w kategoriach „Bankowość mobilna” oraz „Bank dla Kowalskiego”. O prestiżowym wyróżnieniu zdecydowały wysoka jakość obsługi oraz funkcjonalność i dostępność usług świadczonych przez Bank. Wysoka pozycja w trzech kategoriach zestawienia Newsweeka potwierdza skuteczność działań Banku w zakresie budowy banku relacyjnego. Bank został również wyróżniony za  jakości obsługi w kolejnej edycji rankingu Instytucja Roku 2017, organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl. Piąty raz z rzędu Polski Związek Firm Deweloperskich uznał Getin Noble Bank za najlepszy bank finansujący inwestycje mieszkaniowe.

Bank systematycznie udoskonala ofertę produktową w celu pełnego dostosowania jej do rosnących wymagań Klientów. W październiku br. wprowadził nowe flagowe Konto Proste Zasady, które skierowane jest do osób ceniących przejrzyste i zrozumiałe zasady korzystania z produktów bankowych. Chcąc zapewnić Klientom większy komfort i usprawnić obsługę, Bank kontynuuje reorganizację sieci oddziałów. Do tej pory otworzył już 4 nowe placówki w centrach handlowych. Dostrzegając nowe szanse rynkowe wprowadził  także szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie z jego oferty przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP. Oprócz wsparcia ukraińskojęzycznej Infolinii, która pomaga w założeniu konta w każdym oddziale Banku oraz wzorców umów w języku ukraińskim, do końca roku 15 placówek Getin Banku będzie oferowało obsługę w języku ukraińskim. Oferta została przygotowana we współpracy z należącym do Getin Holding Idea Bank Ukraina.