Wyniki Grupy Getin Noble Bank po III kwartale 2016 roku

10.11.2016

„Za nami ważny etap budowy stabilnej bazy kapitałowej, która spełnia oczekiwania Nadzoru, w tym również wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za Instytucję Systemowo Istotną. Kontynuujemy również prace związane z dalszą poprawą jakości obsługi oraz dostosowaniem oferty do modelu bankowości relacyjnej. Pierwsze efekty naszych działań zostały już docenione w prestiżowym rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” - powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „W najbliższych kwartałach będziemy skupiać się na dalszym obniżaniu kosztu finansowania oraz poprawie wyniku odsetkowego i prowizyjnego, zgodnie z założeniami realizowanej obecnie Strategii. Naszym celem jest osiągniecie pełnej rentowności w oparciu o stabilne i powtarzalne źródła przychodów. Już w III kwartale zaobserwowaliśmy znaczącą poprawę sytuacji, a początek obecnego kwartału napawa Zarząd dalszym optymizmem” – dodaje.

W ramach realizowanej Strategii Bank prowadzi działania w celu wzmocnienia podstawowych źródeł dochodu. W trzecim kwartale wynik odsetkowy osiągnął poziom 328,9 mln PLN, a za 9 miesięcy 978 mln PLN, co jest wynikiem o 121 mln PLN wyższym w ujęciu rok do roku (+14%). Bank odnotował także spadek kosztów odsetkowych o prawie 15 mln PLN q/q (4%) oraz o prawie 300 mln r/r (21%). Bank konsekwentnie realizuje politykę ograniczania kosztu finansowania. Koszty odsetkowe zmniejszały się dwukrotnie szybciej niż przychody odsetkowe, których spadek wynika ze zmiany modelu biznesowego (zmniejszenie RWA). Od początku 2015 roku koszt depozytów spadł już o 105 p.b., a w samym 2016 roku o 40 p.b. W III kwartale marża odsetkowa (NIM) osiągnęła poziom 2 p.p. Kwartalny wynik prowizyjny wyniósł 28,9 mln PLN i było 18,5% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału.

Bank kontynuuje również politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Na koniec września 2016 roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Banku wynosiło 46,9 mld PLN, a saldo depozytów 55,7  mld PLN. Zmniejszenie salda kredytowego (o ponad 2,3 mld PLN od początku 2016 roku) jest elementem realizacji strategicznych działań w zakresie delewarowania i tym samym optymalizacji wskaźników kapitałowych. Bank utrzymuje silną i jedną z najlepszych na rynku pozycji płynnościowych (wskaźnik K/D wyniósł 84,2%).

Obecnie Bank koncentruje się na rozbudowie i wzmacnianiu strategicznych linii biznesowych. Mimo dużej konkurencji, Bank zajmuje silną pozycję lidera na rynku finansowania Automotive. W ciągu 9 miesięcy wartość sprzedaży kredytów oraz leasingu wyniosła 2,8 mld PLN. W ramach realizowanej Strategii Bank stale rozwija sieć partnerów i pośredników oraz nawiązuje współpracę z wiodącymi producentami i dystrybutorami pojazdów w Polsce. Bank kontynuuje również budowę portfela szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku. Na koniec września br. saldo kredytów gotówkowych wynosiło ponad 4 mld PLN. Bank odnotował również wzrost środków na rachunkach bieżących o 1 mld PLN od początku b.r. Środki zgromadzone na rachunkach stanowią już 18% salda oszczędności Klientów.

W piętnastej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, który jest najważniejszą oceną jakości obsługi bankowej w Polsce, Getin Bank zajął pierwsze miejsce. Zdobył je w najbardziej prestiżowej kategorii „Bank  dla Kowalskiego”. Getin Bank znalazł się również na podium w kategorii „Bankowość internetowa”. Ranking powstaje w oparciu o badanie „tajemniczego klienta” realizowane przez audytorów firmy badawczej Millward Brown. Podstawą oceny jest jakość obsługi, funkcjonalność i dostępność usług oraz ogólne wrażenia z kontaktu z daną instytucją finansową.

W trzecim kwartale Bank odnotował wyższy niż w poprzednim okresie wynik z odpisów. Wyższy poziom rezerw przełożył się na wzrost wskaźnika orezerwowania. Działania te pozwolą zrealizować planowane na 2017 transakcje sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Lekki wzrost wskaźnika NPL w III kwartale dotyczył przede wszystkim portfela kredytów gotówkowych. Getin Noble Bank nie posiada ekspozycji kredytowej na elektrownie wiatrowe. 

Od końca 2011 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku wzrósł o 6,0 p.p. z poziomu 9,9% do 15,9% na koniec września 2016 roku. Natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec III kwartału br. wynosił 12.4%. Obecnie Bank spełnia wymogi kapitałowe związane z uznaniem Getin Noble Banku za Instytucję Systemowo Istotną. Ze względu na duże zainteresowanie rynku, w najbliższych miesiącach, Bank przeprowadzi kolejne emisje obligacji, w ramach realizowanego obecnie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych. Ostania, przeprowadzona w listopadzie, emisja zakończyła się sprzedażą całej serii obligacji o wartości 40 mln PLN oraz ponad 35-procentową redukcją przyjętych zapisów.

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji modelu biznesowego, w III kwartale br. Grupa odnotowała spadek kosztów o 7 mln PLN w ujęciu kwartalnym i aż 62 mln PLN w ujęciu rok do roku.