Wyniki Grupy Getin Noble Bank po II kwartale 2020 roku

11.09.2020

W II kwartale 2020 roku Getin Noble Bank podejmował intensywne działania mające na celu minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 m.in. poprzez dalszą optymalizację kosztów operacyjnych oraz skuteczną obniżkę kosztu finansowania. Bank zainicjował również projekt transformacji digital, który jest odpowiedzią na zmieniający się model zachowania Klientów oraz obecne warunki rynkowe. Ponadto, dzięki skutecznym procedurom oraz zaangażowaniu całej organizacji, Bank sprawnie dostosował się do wyzwań operacyjnych związanych z COVID-19, przy zachowaniu pełnej ciągłości działania oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa zarówno Klientom, jak i Pracownikom. Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł w minionym kwartale
-246,9 mln zł. Wśród jego głównych determinantów można wymienić dodatkowy odpis aktualizujący w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19 w wysokości 90 mln zł. W czerwcu br. Getin Noble Bank zdobył prestiżowy tytuł „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”.

„Jako organizacja nauczyliśmy się dobrze funkcjonować w świecie ogarniętym pandemią, dbając
o bezpieczeństwo zarówno naszych Klientów, jak i Pracowników. Kolejnym etapem jest intensyfikacja działań mających na celu dostosowanie modelu biznesowego do nowych warunków rynkowych oraz szybko zmieniających się oczekiwań Klientów. Dlatego zainicjowaliśmy kompleksowy projekt
IT, którego celem jest wzmocnienie zdolności Banku to akwizycji i aktywizacji Klientów kanałami cyfrowymi
– powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, że mimo poważnych wyzwań oraz niespotykanej dynamiki zmian zachodzących obecnie na rynku, Getin Noble Bank potrafi świadczyć usługi na niezmiennie wysokim poziomie. Jestem przekonany, że w nadchodzących kwartałach będzie to jeden z wiodących czynników, który pozwoli wzmocnić naszą pozycję na rynku usług finansowych” – dodał.  

Od początku pandemii Getin Noble Bank podejmował szybkie i zdecydowane działania
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników. Wśród nich można wymienić: wprowadzenie pracy zdalnej; udostępnienie środków ochrony; ograniczenie czasu pracy oddziałów; zwiększenie limitu transakcji zbliżeniowych bez konieczności używania PIN do 100 zł; a także intensywne działania komunikacyjne zachęcające Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości. Bank wprowadził również pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia
w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Propozycja została skierowana zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm. W maju br. Bank znalazł się w gronie pierwszych instytucji finansowych, które umożliwiły swoim Klientom firmowym składanie wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR za pośrednictwem bankowości internetowej. Starania te docenili niezależni eksperci Mojebankowanie.pl, którzy zbadali przygotowanie banków do świadczenia wysokiej jakości usług
w czasach pandemii. W przeprowadzonych badaniach Getin Noble Bank zajął pierwsze miejsce
w kategorii kanałów zdalnych oraz uplasował się w ścisłej czołówce banków najlepiej przygotowanych do obsługi Klientów w oddziałach.

W czerwcu Getin Noble Bank po raz czwarty raz z rzędu stanął na podium głównej kategorii prestiżowego rankingu „Złoty Bankier”. Tym razem zajął pierwsze miejsce zdobywając tytuł  „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Został również wyróżniony w kategoriach „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” oraz zajął II miejsce w kategorii „Karta kredytowa”. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Klientów i ekspertów branżowych od 2009 roku bankom, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe.

W II kwartale br. bank zainicjował kompleksowy projekt IT, którego celem jest wzmocnienie zdolności do akwizycji i aktywizacji klientów kanałami cyfrowymi, przy jednoczesnym wsparciu procesów sprzedażowych – głównie w obszarze kredytowym. Wśród podjętych inicjatyw można wymienić wdrożenie zaawansowanych narzędzi CRM w celu personalizacji działań Banku w czasie rzeczywistym, rozwój narzędzi front-end, rozbudowę możliwości samoobsługowych w kanałach cyfrowych, uzupełnienie oferty walutowej poprzez wprowadzenie platformy FX oraz większe wykorzystanie możliwości oferowanych przez PSD2. Dodatkowo, Bank kontynuuje proces rozwoju systemów zapewniających bezpieczeństwo Klientów w świecie cyfrowym wdrażając m.in. zaawansowane systemy antyfraudowe.

Od początku roku Bank notował konsekwentny spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się
w ujęciu rocznym o blisko 40%. Związane jest to m.in. z obserwowanym w całym sektorze ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej oraz wzrostem ilości depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (już ponad 50% wszystkich środków zgromadzonych w Banku). Na koniec II kwartału br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 256,1 mln zł,
a wynik z tytułu prowizji i opłat 9,5 mln zł.  Dodatkowo, koszty działania Grupy (bez składek na BFG) były o 24 mln zł tj. o 11,7% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej.

Na koniec II kwartału 2020 roku Bank osiągnął stabilny 60% poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami. W związku z pandemią COVID-19 i oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego Bank dokonał odpisu aktualizującego w wysokości 90 mln zł. Warto jednak zauważyć, że z pominięciem zdarzeń jednorazowych związanych z efektami pandemii, koszt ryzyka utrzymał się na poziomie z I kwartału br. W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami pandemii dla jakości portfela kredytowego Bank aktywnie wprowadzał zmiany w strategiach i politykach ryzyka kredytowego, jak również dla poszczególnych produktów. Ponadto, Bank obserwuje obecnie wysoką dyscyplinę płatniczą wśród Klientów, którzy skorzystali z ułatwień kredytowych w pierwszych miesiącach pandemii, a obecnie powrócili do normalnego trybu spłat.  Na koniec czerwca bieżącego roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 8,7%, a CET1/T1 7,3%.

 

Kontakt dla mediów

Artur Newecki

Rzecznik prasowy

Getin Noble Bank S.A.

Tel. +48 693 718 957