Szanowni Państwo,


W celu wsparcia tych z Państwa, którzy posiadają w Getin Noble Bank S.A. („Bank”) kredyt hipoteczny i ubezpieczyli swoją nieruchomość ustanawiając cesję prawa do wypłaty odszkodowania na Bank oraz w ostatnim czasie zostali dotknięci skutkami nawałnic, Bank podjął decyzję o uproszczeniu procesu wypłaty odszkodowań.


Odszkodowania z tytułu szkód wywołanych nawałnicami do wysokości 5 000 zł będą wypłacane przez właściwe towarzystwo ubezpieczeń bezpośrednio na rachunek bankowy właściciela nieruchomości. W przypadku kredytobiorców nieposiadających bieżących zaległości w spłacie kredytu, właścicielowi nieruchomości zostanie bezpośrednio wypłacone odszkodowanie za szkody sięgające do 10 000 zł. Jesteśmy przekonani, że szybki dostęp do środków z odszkodowania ułatwi Państwu likwidację powstałych szkód.

W tym celu prosimy o dopisanie na wniosku składanym do towarzystwa ubezpieczeń adnotacji „Nawałnice”, co pomoże towarzystwom i Bankowi przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. W przypadku otrzymania przez Bank wniosków od towarzystw ubezpieczeń, oznaczonych adnotacją „Nawałnice”,  Bank wyda decyzję w ciągu jednego dnia roboczego.


Jeśli nabyli Państwo ubezpieczenie za pośrednictwem Banku w TU Europa S.A. lub Link4 TU S.A., środki z odszkodowania do kwoty 5 000 zł trafią do Państwa bez konieczności wydawania decyzji przez Bank.


Z poważaniem,
Getin Noble Bank S.A.