W opinii Zarządu Getin Noble Banku obserwowana obecnie przecena akcji Spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od Banku wydarzeń, które nie są związane z działalnością operacyjną oraz kondycją finansową Banku.

Sytuacja Banku jest stabilna, a cele biznesowe są realizowane zgodnie z przyjętą do 2021 roku Strategią. Bank implementuje założenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności oraz ogłoszonej w kwietniu br. Strategii kapitałowej. W ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa Banku uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno przeprowadzonych emisji akcji wzmacniających fundusze własne Spółki, jak i obniżeniu wymaganych buforów kapitałowych. W samym roku 2018 Główny Akcjonariusz zasilił Spółkę kwotą 390 mln zł. Aktualne wskaźniki kapitałowe Banku są istotnie powyżej europejskich norm określonych przez Rozporządzenie CRR. Sytuacja kapitałowa Banku z perspektywy Klientów nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną.

Zgodnie z zapowiedziami Bank intensyfikuje działania mające na celu zwiększenie podstawowych przychodów w kolejnych okresach. W ciągu roku Bank otworzył ponad 170 tys. flagowych Kont Proste Zasady. Konto Proste Zasady, zgodnie z realizowaną strategią Banku, jest podstawowym narzędziem budowania długotrwałej relacji z Klientami. Dodatkowo, na koniec czerwca br. udział środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w depozytach ogółem przekroczył 30%, co jest najlepszym wynikiem w historii naszego Banku i oznacza znaczący wzrost zaufania do naszej instytucji. Ponadto, w październiku br. sprzedaż kredytu gotówkowego osiągnęła ponad 200 mln zł, co jest najlepszym wynikiem na przestrzeni 3 ostatnich lat i ważnym krokiem w zwiększeniu skali prowadzonego biznesu. Kolejnym ważnym czynnikiem, który w najbliższych kwartałach będzie pozytywnie wpływał na źródła przychodów Banku jest aktywny rozwój oferty bankowości dla przedsiębiorstw. W III kwartale br. wartość sprzedaży kredytów w tym segmencie wyniosła ponad 0,5 mld zł osiągając wysoki, blisko 40% wzrost w ujęciu kwartalnym.

Aktualne notowania akcji Banku na GPW oraz doniesienia medialne nie mają związku z działalnością podstawową naszej instytucji. Bank koncentruje się na realizacji strategicznych celów biznesowych i wynikającej z nich poprawy stałych źródeł przychodu.

 

Zarząd
Getin Noble Banku S.A.