Informacja o udostępnieniu zaproszenia ofertowego (wybór firmy audytorskiej)

02.04.2020

Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przyokopowej 33 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na świadczenie usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych Getin Noble Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A., zgodnie z Zaproszeniem Ofertowym.

Zapytanie Ofertowe Audytor sprawozdania finansowego

Załącznik nr 1 szczegółowy zakres

Załącznik nr 2 ANKIETA QUESTIONNAIRE CSR

Załącznik nr 3 Oświadczenie kontrahentów

Załącznik nr 4 Pytania i Odpowiedzi