Ranking „Pereł Polskiej Gospodarki” opracowywany jest przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Badanie, którym objęte są firmy biorące udział w rankingu, jest nieodpłatne, co potwierdza wyjątkowy i rzetelny charakter tego przedsięwzięcia. Procedura klasyfikacji przedsiębiorstw jest oparta o analizę wartości wskaźników charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa w czterech aspektach: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia. Dobór wskaźników pozwala na analizę bieżącej sytuacji firmy oraz ocenę jej zdolności rozwojowych w najbliższym okresie.

Ogłoszenie tegorocznych wyników rankingu i wręczenie statuetek odbyło się podczas uroczystej Gali „Pereł Polskiej Gospodarki”, 28 października br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.