Getin Noble Bank planuje optymalizację struktury zatrudnienia oraz dalszy wzrost efektywności działań biznesowych

24.02.2020

W związku z trwającą optymalizacją działań operacyjnych Zarząd Getin Noble Banku podjął decyzję o dalszym dostosowaniu struktury zatrudnienia banku do rzeczywistych potrzeb biznesowych. Celem planowanych zmian jest dalsza poprawa efektywności kosztowej oraz wzmocnienie zdolności przychodowych banku. W efekcie zakładanej restrukturyzacji do czerwca 2020 roku zwolnienia obejmą nie więcej niż 250 osób.  

„W efekcie trwającej optymalizacji działań operacyjnych, a także w oparciu o analizę potrzeb kadrowych banku, zdecydowaliśmy o dalszej redukcji zatrudnienia. Celem podejmowanych działań jest poprawa efektywności i wyników finansowych Banku w perspektywie średnio- i długoterminowej” – powiedziała Maja Stankowska, Członek Zarządu Getin Noble Banku. „Wszystkim osobom objętym zwolnieniami zaoferujemy wewnętrzne wsparcie w postaci tzw. outplacement-u” – dodała.

Obecnie bank zatrudnia ponad 4 350 osób.