Getin Noble Bank planuje intensyfikację transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych

28.06.2021

W celu przyspieszenia realizowanych procesów naprawczych oraz wzmocnienia efektywności biznesowej Zarząd Getin Noble Banku podjął decyzję o intensyfikacji rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentracji na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Decyzja ta jest efektem przeprowadzonej rewizji modelu działania banku w kluczowych segmentach rynku. Koniecznym zmianom organizacyjnym będzie towarzyszyła optymalizacja struktury zatrudnienia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami bank będzie koncentrował się na segmencie klientów detalicznych wykorzystując swoje najsilniejsze kompetencje, czyli najwyższą jakość obsługi, dużą sprawność operacyjną, niezawodne procesy i produkty dostosowane do potrzeb klientów. Głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostaną consumer finance oraz leasing. Strategia biznesowa dla bankowości firmowej będzie zorientowana na efektywne kapitałowo i kosztowo segmenty rynku, w których bank posiada przewagę konkurencyjną wynikającą z szerokiej wiedzy i kompetencji pracowników. Bank będzie dalej rozwijał swoją ofertę skierowaną do deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz w segmencie automotive. Zmiany te, po zainicjowanej w ubiegłym roku intensywnej transformacji digital, są elementem strategii banku w zakresie preferowanych kierunków rozwoju. Ponadto wpisują się one w nurt powszechnej cyfryzacji sektora usług bankowych.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój kanałów zdalnych, w szczególności kanałów elektronicznych, dostrzegamy potrzebę racjonalnej ewolucji naszej organizacji. Już teraz są one najczęstszym sposobem kontaktu z bankiem, a co za tym idzie, mają największy potencjał cross-sellingu i to właśnie je chcemy intensywnie rozwijać” – powiedział Mateusz Solak, Członek Zarządu Getin Noble Banku. „Rozwój nowoczesnej bankowości elektronicznej, konsolidacja i automatyzacja wybranych procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury są konieczne dla dalszego wzmocnienia efektywności i intensyfikacji działań zmierzających do poprawy wyników finansowych banku w perspektywie  średnio- i długoterminowej. Naszym nadrzędnym celem pozostaje szybki powrót na ścieżkę trwałej rentowności i odbudowa współczynników kapitałowych banku” – dodał.

Efektem planowanych zmian jest m.in. konieczności dostosowania struktury zatrudnienia do realnych potrzeb kadrowych banku.  W ramach zainicjowanego procesu restrukturyzacyjnego do stycznia 2022 roku zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób we wszystkich pionach organizacyjnych. Zwalnianym pracownikom zostanie zaoferowane wsparcie wewnętrzne w postaci tzw. outplacementu.

Na koniec maja br. bank zatrudniał 3570 osób.