W dniu 21 września br. sąd zarejestrował zmianę Statutu Banku w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Zgodnie z ustalonym z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych harmonogramem akcje Banku zostaną zawieszone w notowaniach w dniach od 22 września do 3 października. Operacja ta będzie miała jednak charakter wyłącznie techniczny. W związku z powyższym nie zachodzi ryzyko, iż Bank będzie notowany na rynku jednolitego kursu dnia. Decyzja KDPW jest ostatnim etapem procesu scalenia akcji Banku zainicjowanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z kwietnia br.

„Zgodnie z decyzją GPW pierwsze notowanie akcji po scaleniu odbędzie się 4 października. Będzie to zdecydowanie później niż zakładaliśmy, lecz zaistniałe opóźnienie nie wynika z winy Banku” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Chciałbym zapewnić inwestorów, że poza wymaganym proceduralnie okresem zawieszenia, akcje Banku będą notowane na rynku notowań ciągłych”- dodaje.

Decyzję o scaleniu akcji Getin Noble Banku podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w kwietniu br. W lipcu Bank wystąpił do sądu o rejestrację scalenia akcji w KRS. Ze względu na zagubienie przez sąd dokumentów, zmiana Statutu Banku została zrejestrowana dopiero w dni 21 września. Akcje zostaną połączone w proporcji 3 do 1.