Getin Noble Bank laureatem nagrody CESSIO Outsourcingu 2017

24.11.2017

Getin Noble Bank zajął III miejsce w projekcie Laur CESSIO w kategorii Cessio Outsourcingu. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie głosów firm współpracujących z Bankiem poprzez Obszar Windykacji. Wierzyciele wtórni, którzy brali udział w postępowaniach ofertowych na outsourcing wierzytelności dokonali oceny za pomocą ankiety online. Zawierała ona pytania dotyczące organizacji przetargu, cennika, umowy
o współpracy, obsługi posprzedażowej oraz wymiany danych.

Celem projektu Laur CESSIO prowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych od 2013 r. jest promowanie i upowszechnianie najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż lub outsourcing portfeli wierzytelności. Istotne jest również integrowanie całego środowiska wierzycieli pierwotnych i wtórnych dla potwierdzania znaczenia sprawnego funkcjonowania rynku zarządzania wierzytelnościami dla rozwoju gospodarki.

Cessio Outsourcing to nowa kategoria, która ma umożliwić praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności. Celem projektu jest wyróżnienie organizacji o najwyższych standardach.