„Jest to kolejna, zrealizowana przez Bank, transakcja sekurytyzacyjna o znaczącej wartości. Od 2012 roku proces sekurytyzacji objął portfele wierzytelności leasingowych i z kredytów samochodowych o wartości ponad 3,6 mld zł” – powiedział Michał Marciszewski, Dyrektor ds. Sekurytyzacji w Getin Noble Banku. „Dzięki współpracy oraz zaufaniu ze strony EBI po raz kolejny udało nam się przeprowadzić transakcję na bardzo korzystnych warunkach” – dodaje.

Udział Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyczynił się do poprawy warunków finansowania transakcji, dzięki realizowanemu przez EBI programowi promocji i wsparcia sektora SME. Wykorzystanie środków z EBI pozwoliło na obniżenie łącznego kosztu pozyskanego finansowania. Tempo spłaty obligacji uprzywilejowanych uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin ich pełnego umorzenia to sierpień 2021 roku.

Transakcje sekurytyzacyjne stanowią istotny element polityki płynnościowej Grupy i nastawione są na pozyskiwanie atrakcyjnych warunków refinansowania. W perspektywie średnioterminowej, transakcja sekurytyzacji powinna zapewnić korzyści również pozostałym interesariuszom Getin Noble Banku poprzez zwiększenie przejrzystości aktywów, monitoring jakości portfela oraz dostęp do dodatkowych źródeł finansowania.