Getin Noble Bank już po raz piąty najlepszym bankiem według Polskiego Związku Firm Deweloperskich

30.09.2017

Ankietowani deweloperzy przyznali laur pierwszeństwa Getin Noble Bankowi w takich kategoriach jak „Zgodność wstępnych deklaracji kredytowych z faktyczną decyzją”, „Elastyczność i partnerskie traktowanie kredytobiorcy”, „Współpraca w czasie realizacji inwestycji” oraz „Warunki podpisanej umowy kredytowej”.

„Utrzymanie pozycji lidera w rankingu PZFD już piąty rok z rzędu to dla Nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych przez nas usług. To również przejaw zaufania naszych partnerów do Getin Noble Banku, jako stabilnej i profesjonalnie zarządzanej instytucji, która może być gwarantem realizacji długoletnich projektów deweloperskich” – powiedział Piotr Sztembartt, dyrektor Departamentu Projektów Inwestycyjnych Getin Noble Banku, który od 7 lat kieruje zespołem wyspecjalizowanym w finansowaniu projektów inwestycyjnych, w tym deweloperskich. Istotne dla Banku jest tworzenie partnerskich relacji z naszymi kredytobiorcami oraz wypracowywanie  szytych na miarę rozwiązań, dostosowywanych do realiów rynku, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka transakcji - podkreślił  Piotr Sztembartt.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym Bank rozszerzył swoja ofertę produktów finansowych wprowadzając korporacyjną linię kredytową przeznaczoną na finansowanie „wielocelowe”. Oferta dedykowana jest dla dużych podmiotów finansujących się pod bilansem. Natomiast dla stałych klientów przewiduje się możliwość kredytowania na każdym etapie inwestycji, w tym również na etapie pre-dewelopmentu.

Warto zaznaczyć, iż w ostatnim roku oferta banku została skierowana również do deweloperów, finansujących się z własnych środków lub środków nabywców, którzy nie korzystają z kredytów udzielanych w Getin Noble Banku. Do tego celu powstał specjalnie dedykowany w departamencie zespół pracowników odpowiedzialny za kompleksową obsługę mieszkaniowych rachunków powierniczych (MRP). Bank stworzył również atrakcyjną cenowo ofertę MRP, która ma na celu zachęcić deweloperów do współpracy.

Ranking Banków jest cykliczną inicjatywą mającą na celu wyłonienie banków współpracujących z deweloperami na najbardziej korzystnych warunkach w zakresie finansowania i obsługi deweloperskich inwestycji mieszkaniowych. W tym roku ankieta została rozesłana do niemal 150 firm należących do PZFD. Związek ogłosił swój ranking już po raz dwunasty.