Artur Klimczak obejmie obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Banku

15.12.2016

Pan Krzysztof Rosiński obejmie stanowisko Wiceprezesa Banku i będzie wspierał p.o. Prezesa w ciągu pierwszych kilku miesięcy sprawowania przez niego nowej funkcji. Krzysztof Rosiński będzie nadal uczestniczył w strategicznych projektach realizowanych w ramach Grupy Leszka Czarneckiego. Rada Nadzorcza wyraziła również podziękowania dla Pana Krzysztofa Rosińskiego za jego pracę, jako Prezesa Zarządu, na rzecz rozwoju spółki, zrealizowane z sukcesem projekty akwizycyjne oraz wkład w sukces wielu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Pan Artur Klimczak karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management). Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. gdzie w 2009 roku objął funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej. Następnie w 2012 roku, został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej. Zaś od lipca 2015 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A. odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Obejmując stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Pan Artur Klimczak będzie kontynuował działania związane z przebudową Getin Noble Banku w nowoczesną instytucję finansową opartą o bankowość relacyjną i wysoką jakość obsługi. Jego celem strategicznym pozostanie stworzenie rentownego i efektywnego banku uniwersalnego o powtarzalnych źródłach dochodów.