Notowania

PLN
%

Informacje podstawowe o akcjach Banku

   
Liczba akcji: 1 044 553 267
Wartość nominalna 1 akcji: 2,73 zł
Nazwa: GETINOBLE
Skrót: GNB
Notowane: GPW w Warszawie od 01.2012
Rynek notowań: Podstawowy
Przynależność do sektora: Sektor bankowy
Indeksy: WIG, sWIG80, WIG Banki, WIG-Poland
ISIN: PLGETBK00012
LEI: 2594000SEGUR418W2G08
Bloomberg: GNB PW
Reuters: GNB.WA
www: https://www.gnb.pl
Email: inwestorzy@gnb.pl 

Kapitał zakładowy

 

Kapitał akcyjny Getin Noble Bank S.A. równy jest i 2 851 630 418,91 zł i podzielony jest na 1 044 553 267 akcji o wartości nominalnej 2,73 zł każda. Akcje są w pełni opłacone.

 Struktura kapitału zakładowego

Seria Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna serii Rodzaj akcji
A 883 381 106 2,73 zł 2 411 630 419,38 akcje zwykłe na okaziciela
B 18 315 019 2,73 zł 50 000 001,87 akcje zwykłe na okaziciela
C 69 597 068 2,73 zł 189 999 995,64 akcje zwykłe na okaziciela
D 36 630 037 2,73 zł 100 000 001,01 akcje zwykłe na okaziciela
E 36 630 037 2,73 zł 100 000 001,01 akcje zwykłe na okaziciela
Razem 1 044 553 267   2 851 630 418,91