Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 r.
30.06.2009
Publikacja raportu rocznego za 2008 r.
30.06.2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18.06.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2009 r.
15.05.2009
Publikacja raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2008 r.
02.03.2009