Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009
08.03.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 r.
05.11.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego
31.10.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2009 r.
14.08.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 r.
30.06.2009
Publikacja raportu rocznego za 2008 r.
30.06.2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18.06.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2009 r.
15.05.2009
Publikacja raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2008 r.
02.03.2009