Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2011 rok
29.02.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku
09.11.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 roku
25.08.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku
12.05.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28.04.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010
24.02.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku
09.11.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2010 roku
26.08.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku
13.05.2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
06.04.2010