Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28.04.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010
24.02.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku
09.11.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2010 roku
26.08.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku
13.05.2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
06.04.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009
08.03.2010
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 r.
05.11.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego
31.10.2009
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2009 r.
14.08.2009