Połączenie Getin Noble Bank S.A. z Get Bank S.A.
01.06.2012
Zawieszenie notowań akcji Getin Noble Bank S.A. na GPW
01.06.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku
11.05.2012
Wyrażenie zgody przez KNF na połączenie Getin Noble Banku S.A. z Get Bankiem S.A.
08.05.2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03.04.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok
29.02.2012
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2011 rok
29.02.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku
09.11.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 roku
25.08.2011
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku
12.05.2011