Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku
14.11.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku
30.08.2012
Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2012 r.
10.08.2012
Wprowadzenie akcji serii I na GPW
18.06.2012
Połączenie Getin Noble Bank S.A. z Get Bank S.A.
01.06.2012
Zawieszenie notowań akcji Getin Noble Bank S.A. na GPW
01.06.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku
11.05.2012
Wyrażenie zgody przez KNF na połączenie Getin Noble Banku S.A. z Get Bankiem S.A.
08.05.2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03.04.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok
29.02.2012