Zakończenie przyjmowania przez NS od Akcjonariuszy dokumentów dot. skupu akcji
03.07.2013
Rozpoczęcie przyjmowania przez NS od Akcjonariuszy dokumentów dot. skupu akcji
23.06.2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.
12.06.2013
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 12 czerwca 2013 r.
16.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
15.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku
09.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku
14.11.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku
30.08.2012
Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2012 r.
10.08.2012
Wprowadzenie akcji serii I na GPW
18.06.2012