Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku
12.08.2014
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.
14.05.2014
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
23.04.2014
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 24 KWIETNIA 2014 r.
26.03.2014
Zmiana termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
02.03.2014
Zmiana termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok
02.03.2014
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
14.11.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.
30.08.2013
Zakończenie przyjmowania przez NS od Akcjonariuszy dokumentów dot. skupu akcji
03.07.2013
Rozpoczęcie przyjmowania przez NS od Akcjonariuszy dokumentów dot. skupu akcji
23.06.2013