Zmiana termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
02.03.2014
Zmiana termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok
02.03.2014
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
14.11.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.
30.08.2013
Zakończenie przyjmowania przez NS od Akcjonariuszy dokumentów dot. skupu akcji
03.07.2013
Rozpoczęcie przyjmowania przez NS od Akcjonariuszy dokumentów dot. skupu akcji
23.06.2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.
12.06.2013
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 12 czerwca 2013 r.
16.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
15.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku
09.05.2013