Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.
12.06.2013
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 12 czerwca 2013 r.
16.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
15.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku
09.05.2013
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku
14.11.2012
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku
30.08.2012
Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2012 r.
10.08.2012
Wprowadzenie akcji serii I na GPW
18.06.2012
Połączenie Getin Noble Bank S.A. z Get Bank S.A.
01.06.2012
Zawieszenie notowań akcji Getin Noble Bank S.A. na GPW
01.06.2012