Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.
22.03.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
22.03.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
11.11.2014
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
09.10.2014
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 9 PAŹDZIERNIKA 2014 r.
11.09.2014
internetową transmisje video z prezentacji wyników finansowych po I półroczu 2014 r.
14.08.2014
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku
12.08.2014
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.
14.05.2014
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
23.04.2014
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 24 KWIETNIA 2014 r.
26.03.2014