Transmisja video z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.
10.12.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
15.11.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
19.08.2015
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raprotu okresowego za I półrocze 2015 r.
26.07.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
14.05.2015
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raprotu okresowego za I kwartał 2015 r.
11.05.2015
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.
22.03.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
22.03.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
11.11.2014
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
09.10.2014