Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
26.09.2018
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.
16.05.2018
Publikacja raportu rocznego za 2017 r.
25.04.2018
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
23.02.2018
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
14.11.2017
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
07.09.2017
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
14.05.2017
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
09.05.2017
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.
23.03.2017
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
23.03.2017