Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.
23.03.2017
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
23.03.2017
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
09.11.2016
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
30.08.2016
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
15.05.2016
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
18.04.2016
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. na 18 KWIETNIA 2016 r.
21.03.2016
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2015 r.
20.03.2016
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
20.03.2016
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
10.12.2015