Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
11.09.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
22.05.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
22.05.2020
Publikacja raportu rocznego za 2019 r.
03.04.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
21.11.2019
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
19.09.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.06.2019
24.06.2019
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
30.05.2019
Publikacja raportu rocznego za 2018 r.
26.04.2019
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
28.11.2018