Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
21.11.2019
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
19.09.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.06.2019
24.06.2019
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
30.05.2019
Publikacja raportu rocznego za 2018 r.
26.04.2019
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
28.11.2018
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
26.09.2018
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.
16.05.2018
Publikacja raportu rocznego za 2017 r.
25.04.2018
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
23.02.2018