Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
10.11.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
20.08.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
14.05.2021
Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2020 r.
19.03.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
13.11.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
11.09.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
11.09.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
22.05.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
22.05.2020
Publikacja raportu rocznego za 2019 r.
03.04.2020