Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2020 r.
19.03.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
13.11.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
11.09.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
11.09.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
22.05.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
22.05.2020
Publikacja raportu rocznego za 2019 r.
03.04.2020