Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
29.04.2022
Planowana publikacja raportu rocznego za 2021 r.
29.04.2022
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
10.11.2021
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
20.08.2021
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
14.05.2021
Publikacja raportu rocznego za 2020 r.
19.03.2021
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
13.11.2020
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
11.09.2020