Nagrody

Witamy w banku
z najlepszą jakością obsługi!

Zostaliśmy ponownie docenieni w prestiżowym rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2021. Zajęliśmy 1. miejsce w kategorii "Bankowość zdalna" oraz 2. miejsce w kategorii "Bankowość tradycyjna".

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 27/2021

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych na poziomie skonsolidowanym

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za III kwartał 2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
30.11.2021 16:19
GNB
0,4340 PLN
3,33 %
30.11.2021 16:18
sWIG80
20065,5200 PLN
1,32 %