Nagrody

Witamy w banku
z najlepszą jakością obsługi!

Zostaliśmy ponownie docenieni w prestiżowym rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2021. Zajęliśmy 1. miejsce w kategorii "Bankowość zdalna" oraz 2. miejsce w kategorii "Bankowość tradycyjna".

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 16/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
31.08
Planowana publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
27.05.2022 17:03
GNB
0,1920 PLN
-2,54 %
27.05.2022 17:15
sWIG80
17993,5000 PLN
-0,29 %