Nagrody

Witamy w Banku
z najlepszą jakością obsługi!

Dziękujemy za przyznanie drugi rok z rzędu tytułu "Złoty Bank" za najlepszą wielokanałową jakość obsługi.

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 23/2021

Informacja w sprawie ocen ratingowych Banku

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za I półrocze 2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
10.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
20.10.2021 17:04
GNB
0,4750 PLN
8,57 %
20.10.2021 17:15
sWIG80
21545,8900 PLN
-0,05 %