Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 5/2009

21.01.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje wyniki finansowe dotyczące IV kwartału 2008 r. , które udostępnione zostaną do celów publikacji prasowej:
Emitent pozyskał w czwartym kwartale 2008r. kwotę 2 043 888 764 zł depozytów, co stanowi niemal pięciokrotny wzrost w porównaniu do ostatniego kwartału 2007r. (zebrano wówczas depozyty o wartości 416 756 186 zł).