— Najbliższe wydarzenie —

24

03

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4795.92PLN
+ 40.67%

Getin Noble Bank (GNB)

1.97PLN
+ 3.14% 17:01