— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4863.13PLN
-0.45%

Getin Noble Bank (GNB)

1.36PLN
+ 3.03% 17:03